Søndag kl. 14.00: Kan vi være kreative på kommando i haven?