Dansk Pelargonie Selskab

Standplads: D 07 b+d

overskrift

DPS er en forening af pelargonieinteresserede personer. Vi er fordelt ud over hele landet, så er du interesseret, er der måske én i nærheden af dig, som har samme interesse. Besøg vores stand. Lad os få en snak. Bliv medlem. Måske har vi noget med, som du kan bruge.