Jorden – havens grundsten

Vi er alle på den ene eller anden måde afhængige af jorden, når vi arbejder med planter i haven. Den traditionelle opfattelse af en ”god” havejord bliver i disse år udfordret og Thomas Vejsnæs vil i foredraget se på, hvordan ”mindre god” havejord, bør få en større plads i havens prydhave.

Om Thomas Vejsnæs

Thomas Vejsnæs er landskabsarkitekt og plantespecialist hos SLA, som er et naturbaseret design studio. Derudover har han været involveret i flere private staudehaver fra design til anlæg og han holder desuden foredrag og skriver artikler for magasinet HAVEN.

Tidspunkter

Se dit -program her

Søndag kl. 12.15

Lokation

Valmuescenen
overskrift

Udstiller

Haveselskabet

overskrift

Følg os

overskrift

overskrift

Kontakt