Bogsignering af “Sommerfuglehave”

Sommerfuglehave forklarer på en inspirerende måde, hvordan du med enkle greb kan indrette din have for at tiltrække flest mulige sommerfugle. Der gives blandt andet information om de bedste nektarplanter, om larvernes foderplanter, de forskellige arters udbredelse, flyvetider og overvintring samt om den forunderlige forvandling fra æg til larve, puppe og voksen sommerfugl. Du får også indblik i, hvordan sommerfugle bruges som symboler og optræder i kunst, religion og folketro, og du vil blive kendt med forfatternes egne sommerfuglehaver.

Om Michael Stoltze

Michael Stoltze er forsker i den danske natur og naturforkæmper. Han er biolog med ph.d. i danske sommerfugle fra Københavns Universitet. Michael har skrevet et stort antal kronikker, deltaget i debatter og skrevet en række bøger om bl.a. danske nationalparker og sommerfugle, og så er han efterspurgt fotograf og foredragsholder.

Tidspunkter

Se dit -program her

Torsdag kl. 12.30-13.15

Lokation

Haveselskabets Butik
overskrift

Udstiller

Haveselskabet

overskrift

Følg os

overskrift

overskrift

Kontakt